Een aanmelding kan worden ingetrokken bij de statussen  “Ingediend” en “Onderwijsovereenkomst aangeboden”. Indien er een aanmelding is gedaan, is deze in te trekken totdat er een eindstatus is bereikt (al dan niet vanuit het SIS via VVA teruggekoppeld)

De eindstatussen zijn: rejected (afgwezen), enrolled (ingeschreven) en withdrawn (ingetrokken).

Als de status inschrijving is kan hij niet meer worden ingetrokken via CAMBO