Aan het Koppelpunt VO, het Koppelpunt Gemeenten en Centraal aanmelden. Aan Centraal aanmelden worden de aanmeldstatussen van alle aanmeldingen doorgegeven. Aan het Koppelpunt VO alleen als er een relevante/actuele latende (VA)VO school is. Aan het Koppelpunt Gemeenten alleen als de leerling als de leerling is ingeschreven in een Nederlandse gemeente, en de leerling niet beschikt over een startkwalificatie, en de leerling jonger is dan 23 jaar.