100.000 aanmeldingen gepasseerd

Op een paar instellingen na gebruikt iedereen nu CAMBO voor het aanmeldproces. Dat het werkt, blijkt wel dat we al ruim 100 000 aanmeldingen hebben mogen verwerken met minimale verstoringen. Ook de FAQ voor aanmelders wordt vaak geraadpleegd en de chat en bel mogelijkheid gevonden. Was het in het begin vooral de vraag n.a.v. de […]

Onderzoek VVA

De Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) is klaar maar nog niet altijd optimaal gebruikt om daadwerkelijk geen leerling te missen. OCW heeft besloten hierom een onderzoek in te stellen wat er voor nodig is om dit wel voor elkaar te krijgen. Wat moeten we beter doen, meer doen of gewoon niet doen? Alle uitkomsten zijn mogelijk. […]

Steeds meer gebruik RIO data

Voor CAMBO is het belangrijk dat alle data in RIO correct staat. CAMBO maakt zo veel mogelijk gebruik van DATA die er al is. Als het in RIO kan is dat de eerste keus om onze data op te halen. Denk hierbij aan de beschikbare opleidingen, contact gegevens e.d.. Nu deze data goed gevuld is […]

Stap Regeling

Afgelopen week een bijeenkomst gehad met de expertgroep waar ook een afvaardiging was van het UWV. Het onderwerp was hoe we met CAMBO kunnen inspelen op de behoefte die de leden hebben om het proces van de aanmelding en de subsidie aanvraag zo goed mogelijk te ondersteunen . Hier kun je deze presentatie terugzien. Zeer […]

VVA berichten 1.5

VVA berichten nieuwe stijl worden al verstuurd! De volgende wijzigingen zijn daarin aangebracht Het aanmeldjaar en de startdatum zijn toegevoegd aan de uitwisseling, zodat de gemeenten op de grens van het jaar kunnen zien of een aanmeldstatusbericht van het lopende jaar is of van het nieuwe jaar. De vulling van ILT en BRIN latende school […]

Governance 2.0 goedgekeurd

Governance 2.0 goedgekeurd in de AV In de AV van 9 juni zijn de governance 2.0 documenten goedgekeurd. Hiermee komt de 1.0 te vervallen. Het mooie aan deze versie is dat het een gedragen document is waar alle leden aan hebben kunnen meeschrijven waardoor het genuanceerde documenten zijn geworden die we echt kunnen gebruiken als […]