Online Nieuwjaarsborrel: Niet vergeten!!

25 januari 2022 15.30

Vind je het ook leuk om met iedereen die het afgelopen jaar dezelfde CAMBO uitdaging is aangegaan of op het punt staat dit te doen, van gedachten te wisselen? Klik dan op 25 januari om 15.30 uur hier om deel te nemen aan de Nieuwjaarsborrel. Het is in wonder.me; een heel leuk en veilig platform.

De onderwerpen die we tot nu toe bedacht hebben.

  • Jaarplan en nieuwe ontwikkelingen;
  • Implementatievragen - hoe hebben anderen dit gedaan?
  • Optimalisatiewensen - wijzigingen
  • Kennis maken met de nieuwe bestuurder Hans Maas;
  • De borrelhoek.

Tot dan!

Status

We zijn in totaal de 50.000 aanmeldingen gepasseerd en dat is goed nieuws. De meeste leden hebben al één of meerdere opleidingen in CAMBO. Vanaf aanmeldjaar 23/24 zijn alle leden van plan om de aanmeldingen via CAMBO te laten lopen. We hebben in totaal meer dan 500.000 mbo- en vavo-studenten. Er is dus nog ruimte voor groei. We zijn helemaal klaar om deze stroom te ondersteunen. 

Ook de uitrol van Osiris gaat gestaag. Deze overgang was de voornaamste reden dat sommige leden CAMBO nog niet konden inzetten. Een lid is echter al over op Osiris en CAMBO en dat gaat uitstekend.

DUO en DigiD hebben hard gewerkt om de problemen van afgelopen jaar op te pakken en daar ondervinden we gelukkig geen grote problemen meer. We blijven het op de achtergrond goed monitoren. Vooral RIO blijft onze aandacht houden. Daar wordt veel gewijzigd maar kunnen er ook kleine discrepanties plaatsvinden.

Wijzigingen

In het laatste deel van 2021 zijn er nog enkele wijzigingen doorgevoerd. Met name gericht op het aanbod, per onderwijsaanbieder, mogelijk en goed ondersteund te maken. Ook staan er nog wat wijzigingen op stapel voor Q1 2022. De belangrijkste wijziging is dat er nu soms foute DUO gegevens getoond worden. CAMBO kijkt namelijk naar de laatste opleiding en de hoogste "score" en deze wordt dan getoond. Is men al geslaagd voor een mbo-opleiding en gestart aan een andere opleiding dan wordt de afgeronde opleiding getoond met de status geslaagd. Door het vermelden van de laatste twee opleidingen moet dit probleem zijn verholpen. 

 

Er is ook een belangrijke aanpassing in het proces ingebracht, of eigenlijk verwijderd. In de projectfase zijn er soms zaken waardoor aanmeldingen niet goed doorkwamen bij het aansluiten van een nieuw lid. Dit wil je goed en snel aanpassen zodat iedereen door kan. Dat dit niet altijd via de afgesproken processen ging, is evident. Vanuit de expertgroep kregen wij het signaal dat er vanuit diens afdeling een persoon eerder van een verandering op de hoogte was dan de verantwoordelijke. Dit is uiteraard niet de juiste gang van zaken. We willen daadkrachtig blijven en ook voldoen aan de kwaliteitseisen die we onszelf hebben opgelegd en daarom hebben we het proces aangescherpt. In het begin zal het ook wel even wennen zijn, we gaan met elkaar het optimum zoeken.  

Alle officiële contactpersonen hebben een inlogaccount bij Topicus. Hier kun je ook aangeven dat je de release notes wilt ontvangen. Deze worden minstens een week voor productie zichtbaar en niet meer achteraf zoals voorheen.  Tegelijkertijd met het publiceren van de releasenotes staat de wijziging op de testomgeving. 

Alle tickets over de werking van CAMBO kan door de contactpersonen ook gelijk bij Topicus in het helpdesk systeem (ca_servicedesk@topicus.nl) worden gezet. Het bijkomende voordeel is dat je hierdoor als melder ook beter inzicht in de voortgang en doorloop van je eigen tickets. Voorheen was handig om er als coöperatie tussen te zitten omdat het vaak meer vragen waren of verzoeken tot wijziging dan technische issues. Nu dit goed loopt is het niet meer handig om er een schakel tussen te hebben. Het spreekt voor zich dat je voor al je vragen, verzoeken etc. terecht kunt bij de coöperatie. De meeste weten de e-mail of de chat mogelijkheid op de website goed te vinden.  We vinden het heel fijn om je vragen te horen! Alleen op deze manier kunnen we ook kleine ongemakken oppakken voordat het grote ongemakken worden. Vooral nu we thuis werken heb je je omgeving nodig om de dingen op te merken. Geen koffieapparaat gesprekken meer, dus e-mail of bel als je iets opvalt.

Review Governance

Onze afspraken hebben we vastgelegd in de governance documenten. Het is de bedoeling deze jaarlijks te reviewen en weer in te brengen ter goedkeuring in de algemene vergadering van 1 juni 2022 (15:30 tot 17.00 - in Woerden of online). Afgelopen jaar hebben we deze documenten vormgegeven zonder dat de leden gebruik maakten van CAMBO en dus nog geen duidelijk beeld hadden van de procesgang. 

Mijn vraag aan iedereen om goed door de documenten heen te lopen en aan te geven waar je denkt dat het anders of beter kan. 

Het gaat om de volgende documenten:

  • Het dossier afspraken en procedures (DAP) met alle afspraken op operationeel niveau (bv wie bel je als “hij” het niet doet?
  • De product Diensten Catalogus (PDC) met een Strategisch en tactisch overzicht van de afspraken; welke producten leveren we, waarom, de rollen en verantwoordelijkheden etc
  • Het coöperatie reglement, waar dienen wij ons aan te houden

Vooral de DAP is belangrijk om dit nogmaals goed met elkaar te bespreken en optimaliseren. De PDC en het reglement zullen niet veel veranderen. Het is echter goed om deze te blijven bezien en verder te leren over onze waarden en of we nog wel de goede dingen doen.

Ik hoop dat jullie de komende maand ergens tijd kunnen vinden om hier doorheen te lopen, opmerkingen toe te voegen en te reflecteren op de opmerkingen van anderen. Dit blijft tot halverwege februari staan, of zolang er nieuwe dialoog is. De op- en/of aanmerkingen worden verwerkt in een nieuwe versie die dan weer wordt voorgelegd. Blijft er iets open waar we de wens voor dialoog hebben dan wordt er een bijeenkomst ingepland. Kun je niet bij de documenten stuur dan even een berichtje dan word je toegevoegd.

De link naar de map voor de review documenten vind je hier

Vooronderzoek STAP en CAMBO

We zijn, samen met MBO digitaal, een vooronderzoek gestart hoe we ook de STAP-opleidingen in CAMBO kunnen aannemen. Met de expert groep komen we in eerste instantie tot een voorstel voor een minimale variant. Dat betekent dat we bekijken of we het aanmeldbewijs aanpassen zodat deze ook kan worden gebruikt door de aanmelder voor de subsidieaanvraag. Daarnaast is het wachten op RIO wanneer zij klaar zijn om de juiste gegevens aan te leveren. Samen met de SIS leveranciers kijken we hoe we dit op een eenduidige manier kunnen aanbieden. Als hier een gewenst beeld kan worden neergezet dan organiseren we een leden bijeenkomst om het plan breder te bespreken en te leren van en met elkaar.  Begin februari is er weer een bijeenkomt met de expertgroep, Topicus en de SIS-leveranciers dan weten we meer. Daarnaast zijn we heel afhankelijk wanneer RIO klaar is om de gegevens te leveren.  De STAP-regeling gaat natuurlijk al vanaf 1 maart van start dus we maken vaart. De hele keten moet echter mee anders heeft een verandering, hoe klein dan ook, weinig effect. We zitten er zeker bovenop en houden jullie op de hoogte. 

 

Wordt vervolgd...

Nieuwsbrief niet meer ontvangen   |   Bekijk online
Coöperatie MBO Voorzieningen
info@mbovoorzieningen.nl