Coöperatie MBO Voorzieningen
Alles over de coöperatie en de voorzieningen VVA en CAMBO

View this email online

Implementaties CAMBO

De kick-off van 1 maart was een feestelijke mijlpaal. De SIS leveranciers hebben aangegeven dat alle liden het komende kalenderjaar Centraal Aanmelden (CAMBO) kunnen gaan gebruiken. We hebben al van een tiental leden de vraag om te CAMBO in gebruik te nemen. We verwachten dat dit snel gaat oplopen, ben er dus snel bij wil je zeker zijn dat je nog dit jaar CAMBO in gebruik wil nemen in je aanmeldproces.

Er zijn een drietal ondersteunende documenten beschikbaar:

  1. Een stappenplan om CAMBO in gebruik te kunnen nemen.
  2. Een handleiding van de schermen in CAMBO.
  3. Een handleiding voor de deeplinks die op de website nodig zijn.

Daarnaast heeft Eduarte een implementatie handleiding voor het specifieke Eduarte deel in zijn portaal beschikbaar. De overige SIS leveranciers volgen zodra zij de koppeling af hebben.

De ingebruikname zelf kan in een dag gebeurd zijn maar de voorbereidingen kunnen meer tijd in beslag nemen. Denk hierbij aan het goed vullen van RIO, het bekijken van het aanmeldproces en het aanpassen van de websiste inclusief de deeplinks om naar CAMBO te gaan en weer terug. Begin er nu vast aan dan is de stap zo gemaakt.

Op onze teamsite vind je alle handleidingen. Heb je nog geen toegang stuur dan even een mailtje naar info@mbovoorzieningen.nl

Wil je weten wat de leerpunten waren van het Wellantcollege (pilotschool)? Bert van Daalen vertelt dat in dit filmpje.

Juridische status identifcatie binnen CAMBO

We kregen veel vragen of het voldoende was een aspirant student zich identificeert door middel van DigiD binnen CAMBO of dat de school nog een extra fysieke check moet doen op de eerste schooldag. Onze jurist heeft hier samen met de MBO raad naar gekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat de identificatie binnen CAMBO voldoende is. Er hoeft juridisch dus geen extra controle bij de intake gedaan te worden.

Governance documenten

Het gaat goed met het reviewen van de documenten! We zijn nu op versie 1.3. De nieuwe opmerkingen drogen een beetje op dus het ziet er naar uit dat we de 1.9 versie snel naderen.  De feedback heeft de documenten echt veel beter gemaakt, beter verwoord maar ook de nuance er goed in gebracht. Wil je nog wat vinden van de afspraken en processen rondom de voorzieningen ga nog even los. De bestuurders van de leden hebben de personen aangedragen van wie ze wilde dat er mee konden schrijven. Weet je niet wie dat voor jou instelling is stuur dan een mailtje naar info@mbovoorzieningen.nl. 

VVA nieuw PvE

Er zijn twee wijzigingen aangebracht in het PvE voor VVA. Deze staan gepland om uitgevoerd te worden in juli 2021.

  1. Het aanmeldjaar en de startdatum zijn toegevoegd aan de uitwisseling, zodat de gemeenten op de grens van het jaar kunnen zien of een aanmeldstatusbericht van het lopende jaar is of van het nieuwe jaar.

  2. De vulling van ILT en BRIN latende school zijn nader toegelicht, want hiervan was niet voor iedereen duidelijk dat deze velden cruciaal zijn voor de uitwisseling richting het (va)vo.

VAVO in VVA 

Een beetje vreemde eend in de bijt is de VAVO, valt onder het MBO maar de berichten lopen via het koppelpunt VO. Om VVA goed te laten werken heeft dit bij sommige instellingen nog aandacht nodig. Er moet een SIS worden gemandateerd in OSR en een endpoint moet worden aangegeven. Indien één van deze zaken niet op orde is, kunnen er geen potentiele mbo-ganger berichten verstuurd worden en geen aanmeldberichten worden ontvangen. Zo kan de school leerlingen kwijt raken. Check dit dus even mocht je ook VAVO aanbieden als instelling.

Meer informatie over het VO koppelpunt is te vinden bij Kennisnet of stuur een mail aan support@kennisnet.nl.

Coöperatie MBO Voorzieningen
info@mbovoorzieningen.nl
 
Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier.