Coöperatie MboVoorzieningen u.a.
Alles over de Coöperatie en de voorzieningen VVA en CAMBO

Bekijk deze email online

Hier is onze allereerste centrale update over de voortgang van de Coöperatie en haar voorzieningen. De voorziening vroegtijdig aanmelden (VVA) loopt netjes op de achtergrond, de voorziening centraal aanmelden (CAMBO) heeft nu de eerste pilot scholen met succes over gezet. De Coöperatie als vehikel om alles soepel te faciliteren krijgt ook vorm. We gaan echt in vliegende vaart vooruit. Om iedereen up to date te houden hebben we deze update in het leven geroepen. Elke maand, tot de zomer gaan we deze nieuwsbrief uit laten komen. Ik heb iedereen die betrokken is bij de Coöperatie op de verzendlijst gezet. Wil je liever geen updates kun je je hier afmelden. Via de website kan een collega zich dan eventueel aanmelden zodat iedereen die dat wil op de hoogte kan blijven.

Coöperatie 

De Coöperatie moet er voor zorgen dat de voorzieningen zo goed mogelijk (blijven) werken voor alle leden. Vanuit de algemene vergadering zijn de stukken die we hiervoor hebben geschreven goedgekeurd als 1.0 versie. Het gaat om een drietal documenten:

  1. het dossier afspraken en procedures (DAP) voor alle ondersteunende processen,
  2. de product en diensten catalogus (PDC) waarin we afspreken waarom we doen wat we doen,
  3. het Coöperatie reglement waarin we afspreken waar de coöperatie en haar leden zich aan dienen te houden.

Afspraken maak je, zeker in een Coöperatie, niet zelf maar doe je met elkaar. Daarom zijn we bezig om de governance documenten te reviewen met alle leden zodat we een gedragen 2.0 in de AV van 19 mei kunnen aanbieden.  Hoe meer input hoe beter de documenten worden. We werken in iteraties. We hebben nu al de 1.1 versie en dan komt elke twee weken een volgende versie tot er geen opmerkingen meer komen. 

Ook de website is in de lucht, neem daar eens een kijkje www.mbovoorzieningen.nl. Wij streven ernaar om bij de FAQ's 80% van de antwoorden te vermelden die de bezoekers van de site kunnen hebben. Mocht je een vraag hebben die er nog niet staat, stel hem dan want dan is er vast ook iemand die dezelfde vraag heeft. Gebruik hiervoor de chat mogelijkheid op de site, de contactknop of stuur een mailtje naar info@mbovoorzieningen.nl. Wij hopen van je te horen.

De volgende Algemene Vergaderingen zijn op 19 mei (14.30-16.30) en 23 no

vember (11.00 en 12.30)

 

CAMBO

De voorziening is af! Om ook daadwerkelijk aanmeldingen in de school te krijgen kunnen nu de scholen en de SIS leveranciers aan de slag. De eerste pilotgroep is succesvol over gegaan. Bij Eduarte staan nog enkele belangrijke restpunten open voor de release van 19 februari maar het ziet er naar uit dat die dan ook getackeld zijn. De VAVO scholen zijn tot nu toe niet meegenomen in de pilot maar die volgen naar verwachting snel. De overige SIS leveranciers zullen allemaal volgen. Hun planning is om voor de zomer klaar zijn.

Het proces om aan te sluiten is als volgt:

  1. Stuur een melding naar info@mbovoorzieningen.nl met de gewenste datum van migratie, de SIS waarmee je wilt koppelen en je BRIN nummer.
  2. De Coöperatie neemt contact op met de leverancier van CAMBO (Topicus) om het vanuit die kant klaar te zetten.
  3. Van ons krijg je een stappenplan om de migratie goed te doorlopen (we verwachten een versie 1.0 af te hebben uiterlijk eind februari). 

Zoals we ook zullen melden in het stappenplan hoef je niet stil te zitten in de tussentijd. Er kunnen al vast wat zaken geregeld worden. Denk hierbij aan het vormen van een project team, het vullen van RIO met het opleidings aanbod, het goed afstemmen van de processen die de aanmelding afhandelen. De aanmelding komt net iets anders binnen dus er zullen andere processen geraakt worden. Hier kan nu al over worden nagedacht. Een goede voorbereding is het halve werk. Wij raden daarom aan zo snel mogelijk aan de voorbereiding te beginnen.

 

VVAVVA

Sinds 1 december 2020 heeft de Coöperatie Mbo Voorzieningen het beheer van het mbo-deel van de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) overgenomen van saMBO-ICT. De VVA is gelijktijdig met het van kracht worden van de regeling per 1 september 2020 live gegaan. Alle mbo-scholen zijn aangesloten op het Koppelpunt MBO en leveren de benodigde berichten met aanmeldstatussen. Het Koppelpunt MBO filtert welke berichten doorgeleid moeten worden naar het Koppelpunt VO en/of het Koppelpunt Gemeenten. Het Koppelpunt VO levert de berichten vervolgens direct door naar de vo-scholen. Het Koppelpunt Gemeenten slaat de aanmeldstatussen op en verwerkt deze tot voor de Gemeenten bruikbare signalen.

Hoewel er bij ons nog geen concrete foutmeldingen binnen gekomen zijn, horen we wel eens signalen dat samenwerkende vo- en mbo-scholen de aansluiting nog niet helemaal kunnen vinden. Aan de vo-kant ligt dat wel eens aan de inrichting van het LAS of de registratie in het OSR, aan de mbo-kant is vooral belangrijk dat zowel ILT-code als BRIN latende school goed gevuld is in het aanmeldstatusbericht anders zal het bericht niet aankomen bij het VO. Mocht je er niet uitkomen trek dan aan de bel bij jullie leverancier of bij de beheerder van het Koppelpunt waarbij de school is aangesloten. Dan kunnen we met elkaar zorgen dat fouten in de keten worden opgelost.

Het Koppelpunt MBO kun je bereiken door te mailen naar support@mbovoorzieningen.nl Voor meer informatie zie onze website en ook de FAQ over VVA 

 

We hopen jullie hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld voor nu. Zijn er nog vragen, check de site of stuur een mailtje naar info@mbovoorzieningen.nl

 
Om je uit te schrijven of je gegevens te veranderen, klik hier.