Om wijze besluiten te nemen is het essentieel om veranderingen tegen gebruikers aan te houden. Dat doen we met een gebruikersgroep voor CAMBO waarin alle leden vertegenwoordigd (kunnen) zijn. Voorbespreken doen we in een kleiner comité, de expertgroep, zodat wat we vragen eerst door de eerste zeef heen is. 1 april komen we voor het eerst met de expertgroep bij elkaar. De grootte is niet hard vastgelegd, we komen (digitaal) bij elkaar, minstens twee keer per jaar of vaker als gewenst. De uiteindelijke vorm zal nog wel even zoeken zijn en er zullen mensen aansluiten als meer leden CAMBO gaan gebruiken. Natuurlijk zullen we de notulen delen en we zoeken nog mensen die met ons mee willen denken.

Gebruikersgroep koppeling met ChipSoft - PATIENT+